Đẩy mạnh công tác cứng hóa đường giao thông nông thôn theo chủ trương hỗ trợ xi măng của tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang về Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021, sau 6 tháng triển khai, đến nay, toàn huyện đã thực hiện cứng hóa được gần 26,8km với tổng kinh phí thực hiện trên 25 tỷ đồng, trong đó, số xi măng được hỗ trợ hơn 6.500 tấn, người dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng chiếm 47,07%. Ngoài ra, 100% hộ dân sinh sống ở hai bên các con đường cần phải thi công tự nguyện giải tỏa các công trình lui vào phần đất của gia đình để đảm bảo mặt đường rộng từ 3,5m trở lên, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tham gia giải phóng mặt bằng, san gạt lề đường, đổ bê tông.

Cứng hóa đường giao thông liên thôn tại thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng

Năm nay, huyện phấn đấu cứng hóa được gần 51,3km đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn tại 82 tuyến đường của 17 xã, thị trấn với tổng số 12.500 tấn xi măng hỗ trợ. Để hoàn thành được mục tiêu này, hiện nay, ngoài nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh, huyện ta tiếp tục có chính sách trích từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 20% giá trị phần mặt đường bê tông; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống hiện trường từng công trình để thẩm định tính khả thi của từng công trình, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, giúp đỡ cơ sở hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền vận động sức dân cùng tham gia để việc thi công các công trình được thuận lợi./.

Hồng Phấn- Giáp Mạnh