Hội LHPN xã Thắng Cương giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Những năm qua. xác định tầm quan trọng và vai trò, vị thế của phụ nữ trong giai đoạn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên giúp đỡ hội viên là phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Năm 2017, hội phụ nữ xã Thắng Cương đã được tỉnh hội khen thưởng về hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Theo chân chị Lã Thị Xoa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã tới gia đình chị Trần Thị Thu ở thôn Thắng Lợi Hạ, xã Thắng Cương, gia đình chị là gia đình hội viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà nghèo, con trai bị tâm thần mất khả năng lao động, gia đình chị chạy chữa khắp nơi cho con nhưng không khỏi. Tốn kém là thế, bản thân chị mỗi khi trái gió lại đau nhức vì bệnh khớp nên không làm được việc nặng. Năm 2014, gia đình chị được hội phụ nữ các cấp tạo điều kiện hỗ trợ công cụ nấu rượu và vay vốn của ngân hàng chính sách 50 triệu đồng. Xét hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị được hội phụ nữ các cấp xét hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm tình thương. Đến nay, kinh tế gia đình đã ổn hơn một chút. Gia đình chị đã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo.

Chị Trần Thị Thu, thôn Thắng Lợi Hạ, xã Thắng Cương cho biết:

Nhờ sự giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ nên 2 vợ chồng tôi đã bớt khó khăn. Mặc dù vẫn còn vất vả chắt chiu nhưng năm vừa rồi, gia đình tôi đã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo, cũng không nhận cận nghèo, để dành sự giúp đỡ cho các hộ gia đình còn khó khăn hơn gia đình tôi, giúp các gia đình cùng thoát nghèo.

Trong những năm qua, Hội LHPN xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, sinh hoạt các câu lạc bộ, thông qua các lớp tập huấn, biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi… đồng thời đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó, đời sống của hội viên ngày một nâng cao, số hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm dần theo các năm; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hội thường xuyên duy trì hoạt động của mô hình Dân vận khéo trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo. Thông qua hoạt động của mô hình đã giúp các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo. Năm 2017, đã có 56 phụ nữ nghèo thoát nghèo, trong đó có 13 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội LHPN xã giao chỉ tiêu thi đua, mỗi chi hội phụ nữ đăng ký giúp đỡ 02 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, trong đó 01 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Hội LHPN xã đăng ký giúp đỡ 01 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Chị Lã Thị Xoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Thắng Cương cho biết:

Hoạt động hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ nghèo là một trong những hoạt động được hội phụ nữ xã rất chú trọng. Mô hình dân vận khéo trong giúp đỡ phụ nữ nghèo của Hội phụ nữ xã hoạt động rất hiệu quả qua các tổ tiết kiệm, quỹ tiết kiệm, quỹ hội, hỗ trợ dạy nghề chăn nuôi thú y cho hội viên. Cùng đó vận động hội viên, cán bộ hội hàng năm đóng góp xây dựng quỹ qua đó giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ cây con giống, đứng ra tín chấp với ngân hàng cho hội viên nghèo vay vốn phát triền kinh tế.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã có kế hoạch chỉ đạo các chi hội phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phong trào giúp hộ gia đình phụ nữ nghèo có địa chỉ. Đồng thời chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định rõ nguyên nhân đói nghèo, phân công cán bộ, hội viên phụ nữ có biện pháp vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa bàn khu dân cư. Coi trọng việc hướng dẫn các gia đình hộ nghèo,sử dụng đúng mục đích vốn vay để vươn lên thoát nghèo.

5/5 chi hội phụ nữ vận động hội viên phụ nữ tham gia mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm”, quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, năm 2017, hội đã trích từ nguồn quỹ tổ chức hỗ trợ cho 10 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo phương tiện sinh kế, công cụ sản xuất như hỗ trợ mua 01 tấn phân bón, trị giá 5 triệu đồng; 200kg cá giống, trị giá 1,5 triệu đồng; hỗ trợ mua 12 con gà đẻ, trị giá 2,4 triệu đồng; hỗ trợ mua bò nái, trị giá 1 triệu đồng; Tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn từ nguồn tiết kiệm tại chi, tổ được gần 37 triệu đồng.

Hội LHPN xã Thắng Cương giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Có thể khẳng định rằng, thực hiện "Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" do Hội phụ nữ phát động trong những năm qua ở hội phụ nữ xã Thắng Cương đã trở thành hoạt động thường xuyên gắn với phong trào thi đua yêu nước và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Từ phong trào này, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn luôn được phát huy, đã có nhiều chị em khó khăn được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo./.

 Lương Hương