Hội nghị tập huấn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số 07/NQ – HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn

Sáng ngày 5/4, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số 07/NQ – HĐND  của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn và triển khai kế hoạch công tác giải tỏa hàng lang an toàn đường bộ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai và hướng dẫn kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2018. Từ ngày 15/3 đến ngày 10/4 UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ. Từ ngày 10/4 đến 15/5 tổ chức tuyên truyền  phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng thời rà soát, thống kê, kiểm đếm phân loại các loiaj vi phạm. Từ ngày 16/5 đến ngày 30/9 tất cả các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức lực, phương tiện trang thiết bị để xử lý các trường hợp vi phạm không tự giác chấp hành và giải quyết các vấn đề vướng mắc về quyền sử dụng đất. Từ ngày 30/5 tổng hợp báo cáo kết quả giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và tiếp tục tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra xử lý tái lấn chiếm và các vi phạm mới phát sinh.

Ảnh HN

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông qua kế hoạch cứng hóa trục đường thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn huyện năm 2017 – 2021. Đồng thời, được nghe hướng dẫn về: Công tác lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch,  áp dụng thiết kế mẫu, lập hồ sơ xây dựng, cấp phát xi măng, thanh toán và quyết toán công trình, thi công và quản lý chất lượng nghiệm thu.  Từ năm 2017 đến năm 2021 toàn huyện phấn đấu đầu tư xây dựng cứng hóa, cải tạo nâng cấp trên 200 km đường giao thông liên thôn và  đường nội đồng với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện cứng hóa được 27  km tại 42 tuyến đường ở các thôn trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư thực hiện các công trình là 25,5 tỷ đồng. trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% vật liệu xi măng, huyện hỗ trợ 20% giá trị các công trình, còn lại là nguồn đối ứng của xã và nhân dân đóng góp.

Cũng tại đây, các đại biểu đã đưa ra ý kiến để huyện giải đáp các vướng mắc về các vấn đề như: trình tự thủ tục, công tác lập phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng, thi công, quản lý chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào hoạt động.       

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thời gian tới các xã, thị trấn cần phối hợp với Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi trường huyện vào cuộc quyết liệt để giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả phong trào làm đường giao thông nông thôn, Phó chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo các  phòng chuyên môn, xã, thị trấn rà soát, đăng ký tuyến đường chưa đổ bê tông, đã xuống cấp, nhỏ hẹp để cứng hóa, mở rộng. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp giúp xã, thôn khảo sát, thiết kế, lập dự toán và hướng dẫn kỹ thuật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp và hưởng ứng  phong trào chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn.

THANH THU