Hội phụ nữ xã Thắng Cương thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động vận động quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thắng Cương đã vận động 5/5 chi hội và 100% hội viên phụ nữ trong toàn xã hưởng ứng cuộc vận động.

Hội phụ nữ giúp đỡ các hội viên 

Từ đó, mỗi hội viên phụ nữ tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm bằng các hình thức như tiết kiệm bằng cách góp tiền, thóc, lao động để gây quỹ tại chi hội, số tiền chi hội trực tiếp quản lý không chi tiêu mà để tổ cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi xuất thấp… Đồng thời các chi hội vận động chị em tham gia các mô hình tiết kiệm làm theo Bác, tổ chức góp vốn xoay vòng, tiết kiệm theo tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, toàn xã có 10 tổ tiết kiệm, với 414 hội viên tham gia, hàng năm tiết kiệm được từ 40 đến 50 triệu đồng. Qua các hoạt động tiết kiệm, giúp đỡ hội viên khó khăn, đã giúp cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn ổn định sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 

Lương Hương