Lãng Sơn nâng cao tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn

Để nâng cao tiêu chí giao thông sau gần 1 năm về đích xã nông thôn mới, xã Lãng Sơn (Yên Dũng) tiếp tục xác định phát triển giao thông nông thôn là bước đột phá để phát triển nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa đói - giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đây là một trong những tiêu chí được đánh giá là quan trọng và cần được bổ sung, sửa chữa xây dựng thường xuyên.

Hưởng ứng chương trình này, gần 57 hộ dân của 2 thôn Tân Mỹ và Trại Thượng đã hiến đất hơn 200 m2 đất ở để mở rộng thi công xây dựng công trình đường giao thông liên thôn. Nhờ được hỗ trợ xi măng từ nguồn ngân sách của tỉnh và huyện, 2 thôn đã huy động các nguồn lực xây dựng và mở rộng 2 tuyến đường với chiều dài hơn 2 km, tổng kinh phí xây dựng 2,5 tỷ đồng.

Thi công đường giao thông tại Lãng Sơn

Từ nay đến cuối năm 2018, xã tiếp tục vận động mọi nguồn lực thi công 3,2km đường từ thôn Mỹ Tượng tới lò đốt rác khu Ngọc Hà; tu sửa một số tuyến đường liên thôn, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, góp phần nâng cao đời sống nhân dân./.

Thu Bích