MTTQ xã Đồng Việt đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 21,22/11 MTTQ xã Đồng Việt tổ chức đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có ông Trần Công Tấn Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Hoàng Thị Vân Anh Chủ tịch MTTQ huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo xã Đồng Việt và 85 đại biểu chính thức.

Đ/c Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Đồng Việt, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kêt toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như   vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được gần 43 triệu đồng, đã hồ trợ cho các hộ nghèo làm nhà, sửa nhà 10 nhà; vận động tết vì người nghèo được trên 161 triệu đồng, hàng năm 100% người nghèo được nhận quà tết, vận động 100% khu dân cư tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân,  vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị tại cơ sở được phát huy… 

Tại đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…

Với mục tiêu Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, Đại hội đã thống nhất đề ra 4 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể mục tiêu và giải pháp cụ thể: 100% khu dân cư có bản tin công tác mặt trật, 80% trở lên có báo Đại đoàn kết, 100% thôn đạt danh danh hiệu làng văn hóa, 90 đến 95% gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2 đến 3%, 80 đến 85% khu dân cư không có tội phạm, 100% khu dân cư có tổ tự quản về bảo vệ môi trường, tye lệ người dân tham gia BHYT đạt 100% vào năm 2020.

23 đ/c tham gia Ủy ban MTTQ xã Đồng Việt lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã hiệp thương cử ra 23 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Đồng Việt lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.

                                                                                                      Hạnh Liên