Nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia BHYT

Thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Với ý nghĩa đó, UBND huyện tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2018 và mục tiêu xa hơn của huyện là phấn đấu 100% người dân có thẻ BHYT.

Chú thích ảnh là người dân khám bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã Trí Yên

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hút người dân tham gia BHYT, Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT. Phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện năm 2017.  Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHYT, nhất là BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, giúp người dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, đồng thời, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia  BHYT như: Chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng tham gia BHYT như các hộ sản xuất nông lâm nghiệp có mức sống trung bình trong năm  2017 mua BHYT sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ 20% cộng với 30% giá trị hỗ trợ của Trung ương khi mua thẻ BHYT. Một trong những nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả là toàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động  của huyện thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020. Chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia BHYT đến từng thôn, tiểu khu và khu phố. Thành lập 181/181 Ban vận động tại các thôn, các tiểu khu, tổ dân phố do Trưởng ban công tác mặt trận làm Trưởng ban. Tổ chức kê khai danh sách các hộ dân làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình tiến hành vận động tham gia BHYT. Thành lập tổ thường trực nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, phòng y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện.

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, các cơ sở khám, chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân được hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng được xem là giải pháp then chốt để vận động người dân tham gia BHYT. Theo đó, ngành Y tế đã tập trung các hoạt động cải cách quy trình khám, chữa bệnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại nguồn nhân lực. Điển hình Tại Bệnh viện đa khoa huyện hiện nay có 190 giường bệnh với 17 khoa phòng được trang bị tương đối đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh như: hệ thống monitor theo dõi người bệnh, hệ thống máy nội soi dạ dày đại tràng, máy X – số hóa, hệ thống máy phẫu thuật Phaco, máy làm ấm trẻ sơ sinh, giường cấp cứu đa năng, máy xét nghiệm sinh hóa tự động...  Kết quả, số người khám, chữa bệnh BHYT không ngừng tăng lên và giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến.  Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các đơn vị y tế còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nhằm trau dồi y đức, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Bộ quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân được cải thiện đáng kể. Hiện tại, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Hàng năm, BHXH huyện luôn thực hiện tốt công tác giám định BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định mới cho người bệnh có BHYT, qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh bằng BHYT trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Với sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, việc huy động người dân tham gia BHYT đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay số người tham gia BHYT trên toàn huyện là 121.178 người (đạt 92%) tăng 12.931 người (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước) vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 5,7% , trong đó: Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Một số địa phương đạt tỷ lệ bao phủ BHYT vượt kế hoạch giao như: Hương Gián đạt 94%, Xuân Phú, Đức Giang, Nham Sơn, thị trấn Neo và thị trấn Tân Dân đều đạt 93%.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, MTTQ và các ban ngành đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT toàn dân. Đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đối tượng khi tham gia BHYT, thay đổi hành vi nhận thức của người có thẻ BHYT, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

THANH THU