Tập huấn Thanh niên khởi nghiệp năm 2018

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Đoàn các xã cụm Tây Nam. Gồm các xã Đức Giang, Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt, Đồng Phúc, Tư Mại, Nham Sơn phối hợp với Hợp Tác xã Dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng tổ chức lớp tập huấn "Thanh niên khởi nghiệp năm 2018" và tổ chức hoạt động "Ngày đoàn viên".

Các học viên tại buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp các học viên được nghe phổ biến nội dung về: Những lợi ích và rủi ro trong kinh doanh; cách nhận diện các cơ hội kinh doanh và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; văn hóa và đạo đức trong kinh doanh; hiểu về khách hàng; hiểu về những người kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực…

Chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng đã truyền thụ và chia sẻ cho học viên những kiến thức cơ bản nhất của kỹ năng khởi sự kinh doanh và những kinh nghiệm thực tế từ chính sự phát triển của doanh nghiệp của mình.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức về khởi nghiệp, tạo môi trường để các thanh niên kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Đồng thời, từ kiến thức lĩnh hội các học viên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận dụng sáng tạo thực tế tại địa phương, đơn vị nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình, giải quyết việc làm.

Đây là hoạt động nằm trong tháng thanh niên năm 2018 được huyện đoàn phát động. Ngoài hoạt động tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, còn có các hoạt động tặng quà cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn kết hợp tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các xã trong cụm./.

 

Lương Hương