Thôn Bắc xã Đồng Việt tổ chức ngày Hội đại đoàn kết

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), ngày 18/11/2017 thôn Bắc xã Đồng Việt đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có đồng chí Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đồng Việt cùng đông đảo nhân dân trong thôn. 

Đ/c Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng thôn

Trong không khí thân  mật của ngày Hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong 84 năm qua, đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư. Thôn Bắc có 355 hộ với 1400 nhân khẩu, những năm qua, người dân trong thôn đã năng động trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đến nay trong thôn còn 18 hộ nghèo. Cùng với đó thôn cũng đã chú trọng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện tốt việc triển khai thực hiện hương ước của thôn.v.v. Kết quả bình xét năm 2017 có 334  hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 97%. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước nhân dân trong thôn đã đóng góp công sức tiền của  tu sửa nhà văn hóa, xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thôn nội đồng, bãi rác thải tập trung với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Thôn quyết tâm xây dựng thôn nông thôn mới năm 2018. 

Dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Bắc đồng chí Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân của thôn, đồng thời  đề nghị Chi bộ, ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, xây dựng, củng cố mối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và động viên các tầng lớp nhân dân trong thôn giữ vững truyền thống đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế và bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn.

Dịp này UBND xã Đồng Việt tặng giấy khen và tiền thưởng cho 05 đoàn thể, 05 dòng họ và 02 gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn.

                                                                                            Hạnh Liên