Tư Mại ra mắt CLB dân ca quan họ

Vừa qua, CLB dân ca quan họ xã Tư Mại tổ chức lễ ra mắt CLB. Về dự có ban chủ nhiệm CLB văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo phòng VHTT, Trung tâm văn hóa thể thao huyện, lãnh đạo xã Tư Mại và các CLB dân ca quan họ các xã trên địa bàn huyện.

Bắt nguồn ở truyền thống quê hương từ ngàn xưa, xã Tư Mại có các làng chèo như Bắc Am, Tân Ninh, Tư Mại, Phú Mại, Đống Cao. Qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều cán bộ, diễn viên tham gia các đoàn nghệ thuật chèo của tỉnh, huyện, với những làn điệu dân ca, chèo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó tham gia giao lưu văn nghệ đêm giao thừa Đinh Dậu do Trung tâm Văn hóa TT huyện tôt chức; tại lễ chùa Vĩnh Nghiêm, lễ hội chùa Bổ Đà – huyện Việt Yên; giao lưu tại lễ ra mắt CLB dân ca quan họ Bắc sông Cầu huyện Việt Yên và các CLB khác trên địa bàn huyện nhà…

Lễ ra mắt CLB

Chính vì vậy đến tháng 8/2016 CLB văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang đã đề xuất thành lập CLB dân ca quan họ cơ sở thuộc CLB văn hóa quan họ tỉnh. Tháng 12/2016 Chủ tịch CLB văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang ký quyết định thành lập CLB dân ca quan họ xã Tư Mại, với 10 hội viên, thuộc 4 thôn Đông Khánh, Tân Ninh, Tư Mại, Bắc Am.  Ngày 24/5/2017, CLB đã tổ chức lễ ra mắt và nhận quyết định công nhận CLB dân ca quan họ xã Tư Mại thuộc CLB văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang. Qua đây nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca quan họ  xã Tư Mại nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung./.

 

                                                                   Đồng Chín