Văn phòng Tỉnh ủy giao ban trực tuyến về kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2017

Sáng 18/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Xuân Bình – Tỉnh ủy viên – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy, Văn phòng Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy-UBND các xã, phường, thị trấn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2017. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức các điểm cầu giao ban trực tuyến tới 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Tại điểm cầu Yên Dũng, dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Thùy – Chánh văn phòng Huyện ủy.

Ảnh HN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2017 trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp đó, Hội nghị nghe các ý kiến phát biểu về những kiến nghị với Văn phòngTỉnh ủy. Được trực tiếp Chánh Văn phòng Tỉnh đối thoại trả lời những đề xuất của Văn phòng từ Tỉnh, huyện đến Đảng ủy các xã, phường, thị trấn.

9 tháng đầu năm 2017, Văn phòng Huyện ủy Yên Dũng luôn đoàn kết, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả. 9 tháng qua, Văn phòng đã thẩm định trên 40 văn bản trình hội nghị cấp ủy và một số văn bản khác tại các hội nghị chuyên đề. Định kỳ hàng tháng đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy dự đầy đủ các buổi tiếp dân thường kỳ của Chủ tịch UBND huyện; đã tiếp 5 lượt công dân, nhận và xử lý, giải quyết 9 đơn gửi đến cấp ủy. Văn phòng Huyện ủy đã gửi 727 lượt văn bản đi, nhận 560 văn bản đến; ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn thư, lưu trữ…

Tiếp đến các đại biểu nghe hội nghị giao ban nhìn lại công tác Văn phòng giữa Văn phòng Trung ương Đảng kết nối với 63 tỉnh, thành./.

Thu Bích