Yên Dũng phấn đấu đến 10/4 hoàn thành đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Yên Dũng về tổ chức đại hội đại biểu hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, thời gian qua, hội nông dân huyện đã chỉ đạo đại hội điểm, tổ chức họp đánh giá những nội dung được và chưa được để rút kinh nghiệm cho các cơ sở hội còn lại tổ chức tốt đại hội  bảo đảm thời gian và nội dung quy định. Đến nay, hơn 50% hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo kế hoạch, thời gian đại hội hội nông dân cấp cơ sở huyện Yên Dũng sẽ hoàn thành vào ngày 10/4/2018.

Các đơn vị tổ chức đại hội đã bám sát kế hoạch đại hội, văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội tổ chức với nghi thức trang trọng, diễn ra đúng các nội dung trong chương trình làm việc. Báo cáo chính trị trình đại hội có tính khái quát cao, kết quả đạt được phản ánh tương đối đầy đủ, sát thực tiễn hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động; làm rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, khuyết điểm và rút ra được bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 xây dựng được mục tiêu, nhiệm vụ, có nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát thực. Công tác bầu cử tiến hành theo đúng điều lệ hội và quy chế bầu cử. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, hiện các cấp hội nông dân trong huyện đang phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018”./.

Hình ảnh HN tại một số xã

Thu Bích