Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2017

Ngày 6/4, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hội nghị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm khoa học, bài bản công tác dồn điền đổi thửa của huyện ta đã tạo được sự chuyển biến trong quy hoạch đồng ruộng và tích tụ ruộng đất của nông dân. Giai đoạn 2011-2013, toàn huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa giao ruộng ngoài thực địa được gần 690,1ha tại 21 thôn của 3 xã (Tư Mại có 5 thôn, Đức Giang có 7 thôn và Cảnh Thụy có 9 thôn), thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ hơn 3.116 tỷ đồng; giai đoạn 2014-2016, đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được 3.330ha tại 80 thôn của 12 xã (đạt 123% KH tỉnh giao), hoàn thành nghiệm thu và cấp kinh phí hỗ trợ cho gần 3.129,8ha tại 75 thôn của 12 xã với tổng số tiền hơn 19.654 tỷ đồng (những diện tích chưa được cấp kinh phí hỗ trợ là do trong quá trình dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, các địa phương chưa thực hiện hết đất giao lâu dài cho các hộ). Cùng với dồn điền đổi thửa các địa phương đã gắn với quy hoạch chỉnh trang lại đồng ruộng, giao thông, thủy lợi nội đồng, cụ thể, toàn huyện đã cải tạo, làm mới được 462,7km đường giao thông nội đồng, 301,2km kênh mương nội đồng, cải tạo hơn 3.350 cống cầu…với tổng kinh phí thực hiện 28 tỷ đồng. Sau dồn điền, đổi thửa đã góp phần giảm bình quân số thửa trên hộ từ 8-9 thửa còn từ 1-3 thửa/hộ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giảm chi phí đầu vào từ 2,5-3 triệu đồng/ha, quỹ đất công của địa phương đã được thu gọn để thực hiện các hạng mục công trình công cộng như: khu thể thao, nhà văn hóa thôn, xã…

Giai đoạn 2017- 2018, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện thực hiện dồn đổi 1.250ha, đến nay, huyện đã hoàn thành dồn điền đổi thửa giao ruộng ngoài thực địa được 701,5ha, đạt 56,1%KH tỉnh giao. Để hoàn thành được chỉ tiêu trên, năm 2018, UBND huyện đã giao chỉ tiêu dồn điền đổi thửa cho 5 xã chưa thực hiện với tổng diện tích 650ha cụ thể: xã Yên Lư 306ha, xã Đồng Việt 36ha, xã Đồng Phúc 218ha, xã Nham Sơn 50ha, xã Tân An 40ha.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa tại các địa phương như: Ở một số thôn có diện tích đất nông nghiệp ở nhiều xứ đồng, chất đất không đồng đều nên việc lập phương án dồn điền đạt mục tiêu mỗi hộ còn 1-3 thửa gặp nhiều khó khăn, tâm lý của một số hộ dân trước đây được giao ruộng ổn định ở vị trí tốt và thuận tiện cho việc sản xuất không đồng tình tiếp tục dồn ruộng, các trưởng thôn mới tham gia công tác chưa có kinh nghiệm vận động người dân, chưa nắm chắc tài liệu, hồ sơ và thực tế sử dụng đất của các hộ nên còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện.

Để hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2017-2018 theo đúng lộ trình đề ra, UBND huyện chỉ đạo thời gian tới, các địa phương và các thành viên Tổ công tác cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dồn điền đổi thửa, các cơ quan chuyên môn huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn và UBND các xã khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa./.

 

 

Hồng Phấn – Giáp Mạnh