Phân bổ 750 lít hóa chất thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt I năm 2018

Để chủ động tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường nhằm ngăn chặn, hạn chế các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh và lây lan trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, trong tháng 3/2018, các xã, thị trấn của huyện đã đồng loạt triển khai kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt I năm 2018.

Theo đó, toàn huyện thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, các hộ chăn nuôi có dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trong năm 2017; các chợ và các tụ điểm lưu thông động vật và sản phẩm động vật; các điểm giết mổ, mua bán sản phẩm chăn nuôi, hố chôn hủy gia súc, gia cầm, thủy sản mắc bệnh; các lò ấp trứng gia cầm, thủy cầm.

Bên cạnh đó, trong tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, huyện cũng yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động, thường xuyên tiêu độc khử trùng đối với cơ sở chăn nuôi của mình; khi có dịch bệnh xảy ra, UBND các xã, thị trấn chủ động, tiếp tục chỉ đạo thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại địa phương, cơ sở chăn nuôi để ngăn chặn mầm bệnh phát sinh, lây lan.

Phun hóa chất vệ sinh tiêu độc khử trùng tại hộ chăn nuôi gia đình ông Trần Khắc Lượng thôn Hồng Giang, xã Đức Giang

Đến nay, toàn huyện có 16/21 xã, thị trấn hoàn thành (còn 5 xã, thị trấn đó là: xã Lão Hộ, Cảnh Thụy, Yên Lư, Xuân Phú và thị trấn Neo đang tập trung phun) với tổng số 750 lít hóa chất tiêu độc khử trùng được sử dụng. Trong đó, ngân sách tỉnh cấp 100 lít, còn lại là ngân sách huyện hỗ trợ.

Theo kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng năm 2018, toàn huyện sẽ tập trung thực hiện vào 4 đợt chính:  Đợt 1: Tháng 3 năm 2018;  đợt 2: tháng 5 năm 2018; đợt 3: tháng 7 năm 2018; đợt 4: tháng 10 năm 2018. Ngoài ra, tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh theo tình hình thực tế tại địa phương. Lượng hóa chất sát trùng bố trí cho một đợt, gồm: Mỗi xã, thị trấn: 5 - 7 lít. Mỗi thôn, tiểu khu, tổ dân phố 3 - 5 lít. Mỗi trang trại, gia trại: 1 - 2 lít. Mỗi chợ: 2 - 3 lít. Mỗi tụ điểm buôn bán: 0,5 - 1 lít. Đồng thời, vận động mỗi hộ chăn nuôi tự mua 30 - 50 kg vôi bột cho mỗi đợt thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Ngoài ra, mỗi xã, thị trấn mua 5 tấn vôi bột dự trữ tại UBND xã, thị trấn để dùng trong trường hợp cần thiết khi có dịch bệnh động vật xảy ra.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn huyện, các địa phương và người dân trong công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tin rằng trên địa bàn huyện năm 2018 không xảy ra dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm./.

Hồng Phấn