Phụ nữ xã Yên Lư tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Trong 2 ngày 5 – 6/3, hội viên Hội LHPN xã Yên Lư đã ra quân tổ chức thu gom xử lý rác thải trên địa bàn xã.

Đặc biệt chị em tích cực tham gia xử lý rác thải trên tuyến kênh Nham Biền và đê Sông Cầu đoạn qua địa bàn xã. Đây là công trình thi đua do hội Liên hiệp phụ nữ xã đảm nhiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Được biết trên địa bàn xã Yên Lư hiện chưa có khu xử lý rác thải tập trung, nên vấn đề xử lý rác thải còn gặp nhiều khó khăn, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, tự ý vứt rác bừa bãi ra môi trường. Nhằm đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hội phụ nữ xã Yên Lư đã mạnh dạn đứng ra vận động chị em phụ nữ trong toàn xã tham gia tự giác thu gom và xử lý rác thải hàng tháng và hàng quý, và xây dựng thành phong trào thi đua của hội. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, không được cấp kinh phí cho công tác này, song 100% chị em phụ nữ trong toàn xã đã tích cực hưởng ứng công trình thi đua trong bảo vệ môi trường do hội phụ nữ xã phát động một cách tự nguyện.

Từ những hoạt động đó, mỗi hội viên phụ nữ xã Yên Lư đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, góp phần từng bước làm thay đổi nhận thức của mỗi người dân trong xã, đồng thời huy động được các tổ chức đoàn thể cùng chung tay xây dựng môi trường xã Yên Lư ngày càng xanh sạch đẹp. Chung tay đưa xã Yên Lư sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

L.Hương