Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2017 đạt loại giỏi

Ngày 26/10, Ban giám khảo hội thi“Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp” năm 2017 của  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra và chấm điểm “Xây dựng  và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh sạch đẹp năm 2017” tại Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng. Tham dự có đồng chí Trương Quang Hải - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo hội thi.

Tại đây, Ban giám khảo đã kiểm tra thực tế tại đơn vị và thực hiện chấm điểm 6 nội dung về xây dựng và quản lý doanh trại mà hội thi đã để ra như: quy hoạch doanh trại và quản lý đất quốc phòng, xây dựng quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định, quản lý sử dụng điện nước đảm bảo an toàn tiết kiệm, quản lý sử dụng tốt doanh cụ đảm bảo quy cách, bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại sáng xanh sạch đẹp và phát huy nội lực trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp.

Tham gia hội thi năm nay, Ban chỉ huy quân sự huyện đã huy động mọi nguồn nội lực, tiết kiệm các nguồn chi, tranh thủ sự hỗ trợ của ngành và địa phương với 1.200 ngày công lao động của cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ  đơn vị  đã hoàn thành các hạng mục công trình như: tu bổ hệ thống hòn non bộ, vườn hoa cây cảnh, bảng tin, pano áp phích, hệ thống biển bảng chính quy với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng từ các nguồn vốn xã hội hóa.

 Kêt thúc buổi chấm thi, doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng đã được Ban giám khảo đánh giá và xếp loại giỏi.

 

THANH THU