Ban chỉ huy quân sự xã Lãng Sơn thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương

Xác định công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Lãng Sơn đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QS-QP địa phương.

Cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, công tác QS-QP địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Năm 2017 Ban chỉ huy quân sự xã triển khai xây dựng đầy đủ các kế hoạch  hiệp đồng bảo vệ các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước để làm cơ sở hoạt động cho từng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đảm bảo có hiệu quả, đúng  nguyên tắc thời gian quy định.  Góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã ngày càng vững chắc.

 Ban chỉ huy quân sự  xã  tổ chức huấn luyện dân quân nòng cốt

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm, chú trọng và tập trung chỉ đạo. 95 đồng chí dân quân nòng cốt đều huấn luyện tham gia hội thao đảm bảo đúng quy định đạt chất lượng cao. Đồng thời, Ban chỉ huy quân sự xã cũng thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong xã. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ, biên chế đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, bảo đảm “công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật” từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Đến nay xã đã hoàn thành  công tác đăng ký cho 42 công dân tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ. Ngoài ra, công tác hậu phương quân đội cũng được xã phối hợp thực hiện tốt từ đầu năm đến nay, UBND xã đã thực hiện xét duyệt gần 400 hồ sơ đối tượng chính sách theo QĐ49 của thủ tướng chính phủ đối với công dân hỏa tuyến. Mặt khác, Ban CHQS xã cũng làm tốt công tác phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở thôn xóm, kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, tết, sự kiện lớn của quê hương, đất nước; tham gia giải tỏa hành lang đường, lập lại trật tự ở cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, Ban CHQS xã Lãng Sơn sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác QS-QP địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang của xã; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện… nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

THANH THU