Ban CHQS huyện phát động thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

           Chiều ngày 16/5, Ban CHQS huyện tổ chức phát động thi đua đợt thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa kỷ niêm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

 

 

          Chủ đề đợt thi đua là “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.    Với nội dung: một là đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hai là thi đua làm tốt công tác chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Hưởng ứng chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách trong lực lượng vũ trang huyện, chương trình tặng áo thương, bệnh binh; áo lụa tặng Mẹ tặng các bà mẹ VNAH, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm và tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng; hỗ trợ các gia đình, chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia tu sửa, tôn tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ…

 

           Tiếp đó, lãnh đạo Ban CHQS huyện chứng kiến 3 ban: tham mưu, chính trị, hậu cần – kỹ thuật ký kết thi đua đợt cao điểm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua đợt thi đua nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có nhận thức đúng trách nhiệm, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng thời cổ vũ cán bộ chiến sỹ LLVT trang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

          Thời gian đợt thi đua từ ngày 18/5 – 27/7/2017.

 

                                                Đồng Chín- Giáp Mạnh