Thiếu tướng Trần Hồng Minh – Phó tư lệnh quân khu I kiểm tra toàn diện Ban chỉ huy quân sự huyện về công tác kỹ thuật năm 2016

Ngày 11/10, đoàn công tác Quân khu I do Thiếu tướng Trần Hồng Minh – Phó tư lệnh quân khu I làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra toàn diện Ban chỉ huy quân sự huyện về công tác kỹ thuật năm 2016. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Dũng – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

         

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Trần Hồng Minh đã được nghe báo cáo về tình hình công tác kỹ thuật của Ban chỉ huy quân sự huyện trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, công tác kỹ thuật của Ban chỉ huy quân sự huyện thường xuyên được quan tâm theo dõi, cán bộ nhân viên trong đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng ngành kỹ thuật ngày càng vững mạnh. Công tác kỹ thuật đã có nhiều chuyển biến rõ rệt đi vào nề nếp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Việc quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, xe – máy đảm bảo số lượng, chất lượng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của đơn vị. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung thực hiện cuộc vận động 50 tới từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Tuy nhiên, công tác kỹ thuật vẫn còn một số những hạn chế như: thao trường dành cho huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật chưa có, một số đồng chí cán bộ quân sự cấp xã, thị trấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác kỹ thuật chưa được đào tạo cơ bản nên khó khăn trong công tác đăng ký, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong buổi làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác kỹ thuật tại Ban chỉ huy quân sự xã Đồng Việt.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Phó Tư lệnh Quân khu I biểu dương kết quả mà lực lượng vũ trang huyện đạt được trong thời gian qua và yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục làm tốt việc quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, duy trì nghiêm ngày kỹ thuật ở đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ xuất, nhập vũ khí thiết bị kỹ thuật theo đúng mệnh lệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

THANH THU