Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Sáng ngày 30/8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
Qua 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng lực lượng DBĐV của huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ chiến đấu cao và được quản lí chặt chẽ, luôn luôn đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn, đúng thời gian, bí mật, an toàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đủ khả năng tác chiến phòng thủ bảo vệ địa bàn khi có tình huống diễn ra, đồng thời sẵn sàng cung cấp đầy đủ nhân lực, vật lực cho quân đội trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân
 
Đến nay, toàn huyện đã sắp xếp biên chế QNDB vào các đơn vị DBĐV bảo đảm 100% quân số theo chỉ tiêu được giao, trong đó, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 70%; độ tuổi của QNDB hạng 1 nhóm A đạt 62%; tỷ lệ Đảng viên đạt 6,4%... Cùng với đó, huyện đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị, gia đình quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật trực tiếp thực hiện lệnh huy động.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên trong thời gian qua như: Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến Pháp lệnh chưa sâu rộng, trình độ năng lực chuyên môn của một số cán bộ quân sự các cấp còn hạn chế, công tác đăng ký, quản lý QNDB, PTKT của một số cơ sở chưa chặt chẽ, tổ chức sinh hoạt đơn vị DBĐV kết hợp chi trả phụ cấp trách nhiệm cho QNDB giữ chức vụ chỉ huy đơn vị DBĐV chất lượng còn hạn chế…
Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với việc thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, tăng cường bồi dưỡng tập huấn để nâng cao năng lực làm tham mưu cho cán bộ làm công tác QSĐP, xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn dân….
Nhân dịp này, có 05 tập thể và 05 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng./.
Hồng Phấn