UBND huyện Triển khai kế hoạch diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Chiều 5/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hưng chủ trì triển khai kế hoạch diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tham dự đông đủ thành viên ban chỉ đạo diễn tập và các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của huyện do Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – PCT UBND huyện làm trưởng ban.

 

Toàn cảnh buổi triển khai kế hoạch diễn tập PCLB TKCN năm 2018 của huyện Yên Dũng

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện đã báo cáo kế hoạch diễn tập phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại 2 xã Đồng Việt và Tiến Dũng dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 gồm: Diễn tập vận hành cơ chế tại Trụ sở UBND 2 xã Đồng Việt và Tiến Dũng. Diễn tập thực binh chỉ đạo, điều hành triển khai các biện pháp ứng phó với bão, lụt và TKCN khu vực Cống Đầm thuộc xã Đồng Việt. Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế; giai đoạn 2 thực hành chống tràn, chống sạt lở đê, xử lý mạch đùn mạch sủi và sơ tán nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt; giai đoạn 3 kết thúc diễn tập.

Kế hoạch diễn tập phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn tại 2 xã Đồng Việt và Tiến Dũng nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan ban ngành đoàn thể khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ý thức chủ động lực phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sang đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai bão, lũ.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng PCT UBND – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện kết luận buổi triển khai.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hưng – Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập của huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập Phòng chống bão lụt – Tìm kiếm cứu nạn, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Ban CHQS huyện cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 2 xã Đồng Việt và Tiến Dũng làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu cần sớm hoàn chỉnh kế hoạch diễn tập, phải đưa ra tình huống diễn tập rõ rang, nội dung diễn tập phải thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” sát thực tế và khả năng của địa phương, chuẩn bị diễn tập chu đáo, tiết kiệm, đồng thời yêu cầu quá trình diễn tập sắp đến phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản./.

(XT)