Xã Quỳnh Sơn nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã Quỳnh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, khối, quần chúng chăm lo đến việc phát triển, củng cố lực lượng dân quân xã theo quy định. Trong những ngày này, dưới thời tiết nắng hè oi ả, các chiến sỹ DQTV đang hăng say tập luyện để đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Hiện nay DQTV xã Quỳnh Sơn có 90 đồng chí. Trong đó dân quân năm thứ nhất có 24 đồng chí; tỷ lệ đảng viên chiếm 30%; đoàn viên 51%; còn lại là bộ đội xuất ngũ; tỷ lệ nữ 15%. Để đợt huấn luyện đạt kết quả cao nhất, Ban Chỉ huy quân sự xã đã xây dựng giáo án, chuẩn bị mô hình học cụ đầy đủ… Đồng thời tham mưu cho đảng ủy, UBND xây dựng các kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2017 và quyết định triệu tập lục lượng dân quân tham gia huấn luyện... Từ đó, 100% quân số lực lượng dân quân trên địa bàn được huy động tham gia huấn luyện theo quy định, tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2017 lực lượng DQTV xã Quỳnh Sơn huấn luyện theo phương châm của cấp trên, đó là “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu lấy thực hành làm chính. Hiện nay, Ban CHQS xã Quỳnh Sơn đã tổ chức huấn luyện xong nội dung lực lượng DQTV năm thứ nhất. Đang tập trung huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ, với 20 đồng chí. Nội dung học tập về chính trị, tập bắn súng k63, ném lựu đạn và chiến thuật tiểu đội dân quân bảo vệ thôn.

Thông qua huấn luyện lực lượng DQTV huyện được học tập, nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số nội dung chính của Luật DQTV; DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương... Được huấn luyện cơ bản về trình độ kỹ, chiến thuật, biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị được biên chế nhằm nắm vững vị trí, nhiệm vụ của lực lượng DQTV trong tình hình mới. Qua đây nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Quang Hóa chia sẻ: tôi năm nay là năm thứ 3 tham gia DQTV xã, qua quá trình tham gia huấn luyện tôi được tiếp thu được các kiến thức về chính trị, tình hình an ninh quốc phòng của nước ta và địa phương, kỹ thuật về sử dụng các loại vũ khí

 Đồng chí Phạm Văn Thi – DQTV xã Quỳnh Sơn cũng tâm sự: Tham gia DQTV xã tôi nhận thức được rằng bản thân mình luôn sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ được giao, như tham gia phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại xã nhà.

Với quan điểm chỉ đạo chú trọng đến công tác tổ chức biên chế, củng cố xây dựng lực lượng dân quân, xã Quỳnh Sơn tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch huấn luyện nội dung sát với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn, đảm bảo đúng đủ thời gian quy định, đảm bảo đủ quân số, từng bước nâng chất lượng. Đồng chí Đặng Sỹ Thạo – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quỳnh Sơn cho biết: Mùa huấn luyện năm nay, Ban CHQS xã Quỳnh Sơn quyết tâm đạt được những kết quả cao nhất, phấn đấu đạt kết quả trên 75% là khá, giỏi, 100% đạt yêu cầu. Công tác sử dụng các loại vũ khí, an ninh trật tự, ATGT được đảm bảo để từ đó góp phần xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh.

Bên cạnh công tác tham gia huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã thường xuyên phối hợp với Ban Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa hành lang ATGT; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, xây dựng lực lượng dân quân gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, luyện diễn tập chiến đấu trị an, kế hoạch huấn luyện của cơ quan quân sự huyện.

Để mùa huấn luyện năm nay đạt được kết quả cao nhất, lực lượng DQTV xã Quỳnh Sơn sẽ luôn quyết tâm tập trung huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung. Đồng thời LL DQTV xã           sẽ luôn phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động tại địa phương để  góp phần xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh.

 

                                                Đồng Chín