Yên Dũng: 1.350 thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Từ ngày 1 đến ngày 19/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng tiến hành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 1.350 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

1.350 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã đươc khám sơ tuyển

Đến nay, 21/ 21 xã, thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ ban đầu nên tỷ lệ thanh niên đến khám sơ tuyển tại các địa phương đạt 80%. Việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe, văn hóa, để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

21/ 21 xã, thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển

Được biết, ngay sau khi hoàn thành khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Dũng sẽ phát lệnh gọi 800 thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện từ ngày 11 đến 25/12/2017 nhằm tuyển chọn các thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ năm 2018 theo chỉ tiêu được giao. Theo kế hoạch, đến ngày 19/11/2017 các xã, thị trấn sẽ hoàn thành khám sơ tuyển.