Đẩy mạnh cải cách TTHC thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội

Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian qua, huyện Yên Dũng đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn huyện, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/03/2017 đến các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng và tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế  xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Chính vì vậy, với cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, văn minh, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính. Thời gian giải quyết các TTHC có thời hạn từ 15 ngày trở lên đã được cắt giảm từ 25 -30% thời gian, theo đó là đơn giản hóa các TTHC, nâng chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đẩy mạnh phân cấp giải quyết; rút ngắn thời gian giải quyết; cắt bỏ các giấy tờ, hồ sơ không cần thiết. Việc triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính - ngân sách, đất đai… đã góp phần tạo sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

CCHC được Lãnh đạo UBND huyện quan tâm đẩy mạnh

Tính riêng từ năm 2017 đến nay UBND huyện Yên Dũng đã đưa 222 thủ tục hành chính về thu hút đầu tư giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, đạt 100%; thực hiện liên thông với cấp xã 60 TTHC, thực hiện dịch vụ công mức độ 3 là 51 TTHC; liên thông với sở Lao động TB&XH 10 TTHC, tại UBND các xã, thị trấn đưa 111 TTHC giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả đạt 100% so với quy định; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 96% trên phần mền dùng chung của tỉnh, huyện và xã, thị trấn.

Đồng thời, UBND huyện thực hiện công bố công khai, đầy đủ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực…; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên trang thông tin điện tử của huyện; tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn để nghe, phản ánh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề bức xúc như: Bồi thường GPMB, vay vốn, thuế, thực hiện các thủ tục hành chính… Ông Nguyễn Trọng Kiên – Tổng GĐ Công ty TNHH Thạch Bàn cho biết: Thời gian qua, với sự cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các TTHC nhanh gọn, cùng sự ủng hộ cao của các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện, cơ sở nên tạo điều kiện thuận lợi, nhất là khâu làm thủ tục hành chính, GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa dây chuyền vào sản xuất...  để nhà máy đến nay đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.   

Đối với Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến với 17 năm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Đến nay Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh với 18 nhân viên và vốn điều lệ 32 tỷ đồng, với việc kinh doanh xăng dầu, dịch vụ thương mại, vận tải...  Năm 2017 doanh thu đạt gần 80 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến chia sẻ: Trong những năm gần đây được sự hỗ trợ, quan tâm của Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất phát triển, thuận lợi hơn rất nhiều khi tham gia giải quyết các TTHC.

Chính vì vậy, với nhiều giải pháp đồng bộ thời gian qua huyện Yên Dũng có 45 dự án xin đầu tư tổng diện tích đăng ký 86,5 ha, với tổng vốn đăng ký trên 1.462 tỷ đồng, trong đó, năm 2017 có 14 dự án đã được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích đất xin thuê 61,36 ha,  và tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 1.104 tỷ đồng. Hiện, một số dự án lớn, sử dụng nhiều lao động đã đi vào hoạt động như: Xí nghiệp may Yên Dũng, nhà máy gạch ốp lát Granite Thạch Bàn, Sân golf và dịch vụ Yên Dũng… Cùng với đó, một số dự án lớn đang được đầu tư  xây dựng như: Dự án nước sạch liên xã Xuân Phú, Lãng Sơn, Tân An, Quỳnh Sơn, Trí Yên; khu du lịch tâm linh sinh thái Yên Dũng, NHà máy gạch VSBK Trí Yên.... Đồng thời có 2 CNN Tân Dân và Nham Sơn – Yên Lư được quy hoạch trên 55ha. Nâng tổng số toàn huyện có 7 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 40 triệu USD.  Ông Trần Văn Đô – Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện cho biết: Các dự án đầu tư vào địa bàn huyện đều được ưu tiên có công nghệ sản xuất hiện đại, công nghệ cao, không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường, các dự án áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, công nghệ thân thiện môi trường. Các dự án FDI đầu tư vào cụm công nghiệp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất may mặc, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Các hoạt động của các doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2017 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16,31%, trong đó: Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 1,66%; ngành công nghiệp - TTCN - xây dựng tăng 20,82%; ngành thương mại - dịch vụ tăng 20,66%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 841,959 tỷ đồng, đạt 124% KH. Ông Hoàng Văn Đức - Phó Chủ tịch TT UBND huyện cho biết thêm: Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73, ngày 27/9/2016 của Huyện ủy và Kế hoạch số 46, ngày 28/10/2016 của UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; rà soát các TTHC không còn phù hợp để đề nghị sửa đổi, bổ sung; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương phù hợp với quy định của luật đất đai và công khai trên website UBND tỉnh, Tài nguyên và môi trường, UBND huyện; hỗ trợ các nhà đầu tư quá trình GPMB khi dự án được chấp thuận đồng thời đối với các dự án đã được giao đất cho thuê đất nhưng chậm đầu tư, không đầu tư sẽ kiến nghị thu hồi để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác tiếp nhận; thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư FDI để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... để từ đó tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư vào địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng giàu mạnh.

 

 

Đồng Chín