Tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 – Triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 5/1, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.  Tham dự có lãnh đạo Phòng Tư Pháp huyện và cán bộ tư pháp hộ tịch 21 xã, thị trấn.

Công tác Tư pháp năm 2016 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nổi bật là tập trung tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ, luật phòng cháy chữa cháy, luật an toàn vệ sinh thực phẩm, và các văn bản về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo nổ…Tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân với trên 2.200 lượt người tham dự. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai các Thông tư liên tịch, công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính bước đầu đã đạt hiệu quả, đã thực hiện kiểm tra công tác chứng thực tại 18 xã, thị trấn. Công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, chứng thực không để xảy ra vi phạm, sai sót. Đội ngũ công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phòng Tư pháp huyện cũng tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện phấn mềm hộ tịch đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết chuyên môn của công chức.  Công tác hòa giải được quan tâm. Toàn huyện có 181 tổ hòa giải với 1228 hòa giải viên. Trong năm đã tiếp nhận 104 đơn yêu cầu hòa giải, kết quả đã hòa giải thành 83 vụ việc đạt 79%, hòa giải không thành 11 vụ việc, đang hòa giải 10 vụ. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hoạt động của công tác tư pháp tại các xã, thị trấn.

Để làm tốt hơn công tác tư pháp, thời gian tới Phòng Tư pháp huyện, các xã, thị trấn cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong công tác tư pháp.

 

THANH THU