Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
591/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải Việt dã truyền thống tỉnh Bắc Giang lần thứ 36 tranh cúp Đạm Hà Bắc năm 2017
590/QĐ-UBND 03/03/2017 Q/đ v.v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện
11/CVHD 03/03/2017 V/v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đonạ 2015-2016
62/GM-UBND 03/03/2017 Giấy mời tìm hiểu tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, (14h30 ngày 6/3/2017, tại phòng khách UBND huyện)
155/UBND- 02/03/2017 V.v rà soát, cắt giảm từ 25-30% thời gian giải quyết TTHC có thời hạn 15 ngày trở lên
151/UBND-NC 02/03/2017 v/v đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý ngoại thương
7/CV-VP 02/03/2017 V.v đăng ký cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT
153/UBND- 02/03/2017 V.v tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai công tác QLNN về ATTP quý I/2017
150/UBND-ĐĐ 02/03/2017 v/v kiểm tra thực hiện giá bán nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Neo và thị trấn Tân Dân
9/CVHD 02/03/2017 V.v thông báo kết quả nhận hồ sơ kỳ họp HĐND các xã, thị trấn
8/CV-VP 02/03/2017 V.v đăng ký thi đua thực hiện phong trào TDBVANTQ
587/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết cơ cấu vốn đầu tư XDCB năm 2017 - khu dân cư thôn Đường xã Đức Giang
154/UBND- 02/03/2017 V.v đề nghị tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện
588/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Yên Dũng
582/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng giống cây trồng vật nuôi vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Dũng
147/UBND- 01/03/2017 v/v cung cấp hồ sơ tài liệu, số liệu liên quan phục vụ công tác kiểm toán dự án cải tạo nâng cấp ĐT 293 và tuyến nhánh vào Chùa Vĩnh Nghiêm
21/KH-UBND 01/03/2017 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017
59/GM-UBND 01/03/2017 GM 14h00 ngày 03/3/2017 v/v dự họp để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
60/GM-UBND 01/03/2017 GM 7h30 ngày 14/3/2017 làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BG giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016
578/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức giải Bóng chuyền nam huyện Yên Dũng năm 2017

Trang