Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
579/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Trọng tài giải Bóng chuyền nam huyện Yên Dũng năm 2017
581/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải Đẩy gậy tỉnh Bắc Giang năm 2017
3/GMHD 01/03/2017 GM 14h00 ngày 02/3/2017 họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ các thành viên
148/UBND-NN 01/03/2017 v/v tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trên địa bàn
147/UBND- 01/03/2017 v/v cung cấp hồ sơ tài liệu, số liệu liên quan phục vụ công tác kiểm toán dự án cải tạo nâng cấp ĐT 293 và tuyến nhánh vào Chùa Vĩnh Nghiêm
21/KH-UBND 01/03/2017 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017
59/GM-UBND 01/03/2017 GM 14h00 ngày 03/3/2017 v/v dự họp để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2017
145/UBND-VX 28/02/2017 v/v phối hợp triển khai công tác dân số - KHHGĐ năm 2017 trên địa bàn huyện
58/GM-UBND 28/02/2017 Giấy mời tổ chức buổi làm việc để xem xét xác minh các nội dung về nguồn gốc sử dụng quá trình sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, (9h 00 phút ngày 1/3/2017 tại trụ sở UBND xã lãng Sơn)
6/CVHD 28/02/2017 V.v đóng góp ý kiến về hướng dẫn chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với Ban, Tổ, đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
8/CVHD 28/02/2017 V.v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đoạn 2015-2016
143/UBND- 28/02/2017 V.v kiểm tra, tham mưu giải quyết vi phạm về bến bãi vật liệu xây dựng tại xã Hương Gián
1/KH-HĐND 28/02/2017 Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, điều hành, quyết toán tài chính ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015- 2016
1/QĐ-HĐND 28/02/2017 Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện
6/CV-VP 28/02/2017 V.v đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017
575/QĐ-UBND 28/02/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ kỹ thuật dịch vụ lưu độn tăng cường chiến dịch và dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, thực hiện truyền thông tư vấn khám siêu âm chấn đoán trước khi sinh
577/QĐ-UBND 28/02/2017 Q/đ v.v chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
144/UBND- 28/02/2017 V.v giải quyết đề nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Neo
370/QĐ-UBND 28/02/2017 Q/đ v.v tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ năm 2017
7/CVHD 28/02/2017 V.v đóng góp ý kiến về hướng dẫn chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với TT HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021

Trang