Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
51/GM-UBND 20/02/2017 GM 08h00 phút, Ngày 22/02/2017 v.v khảo sát xây dựng mô hình thí điểm vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
46/GM-UBND 20/02/2017 GM 14h00 ngày 21/02/2017 v/v xem xét giả quyết nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Dự
48/GM-UBND 20/02/2017 GM 09h00 ngày 20/02/2017 v/v kiểm tra công tác đấu thầu công trình tu bổ đê thường xuyên năm 2016
50/GM-UBND 20/02/2017 GM 07h30 phút, Ngày 24/02/2017 v.v tham dự làm việc với phóng viên truyền hình Quốc hội - Đài truyền hình VN
49/GM-UBND 20/02/2017 GM 07h30 phút, Ngày 26/02/2017 UBND xã Xuân Phú tổ chức khai mạc đại hội thể dục thể thao điểm cấp xã lần thứ VIII năm 2017
47/GM-UBND 20/02/2017 GM 13h30 ngày 20/02/2017 v/v kiểm tra thực địa các dự án
9/TB- 20/02/2017 Thông báo v.v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật huyện Yên Dũng
44/GM-UBND 17/02/2017 GM 07h30 phút, Ngày 20/02/2017 v.v tổ chức phiên tiếp công dân theo định kỳ
110/UBND- 17/02/2017 V.v tham mưu triển khai thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai
346/QĐ-UBND 17/02/2017 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Tân mỹ, xã Cảnh Thụy đi thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng
348/QĐ-UBND 17/02/2017 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu số 02 công trình trụ sở liên cơ quan huyện Yên Dũng tỉnh BG hạng mục nhà làm việc 3 tầng
345/QĐ-UBND 17/02/2017 Q/đ v.v phê duyệt quy mô, khái toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Bảo trì 03 cổng trào trên địa bàn huyện Yên Dũng
113/UBND- 17/02/2017 V.v phối hợp tổ chức đại hội thể dục thể thao điểm cấp xã tại xã Xuân Phú
45/GM-UBND 17/02/2017 GM 07h30 phút, Ngày 21/02/2017 v.v tổ chức phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2017
351/QĐ-UBND 17/02/2017 Quyết định v.v kiện toàn BCĐ về nhân quyền huyện Yên Dũng
111/UBND- 17/02/2017 V.v đính chính công văn nhắc nhở việc thực hiện chế độ hội họp
1/TB-UBND 17/02/2017 THông báo v.v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Dũng
112/UBND- 17/02/2017 V.v tham mưu thực hiện nội dung đề nghị của Sở kế hoạch và ĐT tại Công văn số 200/SKHĐT-KTĐT
108/UBND- 17/02/2017 V.v cho ý kiến đối với kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017
350/QĐ-UBND 17/02/2017 Quyết định v/v thành lập BCĐ hội thi xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp năm 2017

Trang