Chương trình công tác - ủy ban nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 11/2018 05/11/2018
Chương trình công tác tháng 10/2018 05/11/2018
Chương trình công tác tháng 9/2018 13/09/2018
Chương trình công tác tháng 8/2018 13/09/2018
Chương trình công tác tháng 7/2018 13/09/2018
Chương trình công tác tháng 6/2018 13/09/2018
Chương trình công tác tháng 05/2018 27/04/2018
Chương trình công tác tháng 04/2018 27/04/2018
Chương trình công tác tháng 03/2018 15/03/2018
Chương trình công tác tháng 02/2018 15/03/2018
Chương trình công tác tháng 01/2018 15/03/2018
Chương trình công tác tháng 12/2017 15/03/2018
Chương trình công tác tháng 11/2017 15/03/2018
Chương trình công tác tháng 10/2017 12/10/2017
Chương trình công tác tháng 09/2017 12/10/2017
Chương trình công tác tháng 08/2017 26/07/2017
Chương trình công tác tháng 07/2017 26/06/2017
Chương trình công tác tháng 06/2017 05/06/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 18 Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017 17/05/2017
Chương trình công tác tháng 05/2017 10/05/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 17 Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017 10/05/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017 10/05/2017
Chương trình công tác tháng 04/2017 19/04/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 11 Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017 29/03/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 09 Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017 14/03/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 08 Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017 14/03/2017
Chương trình công tác tháng 03/2017 27/02/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 06 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017 20/02/2017
Chương trình công tác tháng 02/2017 14/02/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 04 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017 07/02/2017

Trang