CHương trình giám sát của TT HĐND huyện năm 2017

Số ký hiệu: 1/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 1 23, 2017
Người ký: Tạ Quang Khải
File gắn: PDF icon cvhd-1-2017-1.pdf