Chương trình giám sát, khảo sát năm 2017 của Ban pháp chế HĐND huyện

Số ký hiệu: 3/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 1 23, 2017
Người ký: Luyện Huy Lịch
File gắn: PDF icon cvhd-3-2017-1.signed.pdf