Giấy mời tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017, kế hoạch triển khai tổng điều tra trên địa bàn tỉnh và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra (4 ngày từ 7h 30 phút ngày 7-10/3/2017)

Số ký hiệu: 64/GM-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 3 6, 2017
Người ký: VP- Nguyễn Văn Huy
File gắn: PDF icon gm-64-2017-1.signed.pdf