GM 14h00 ngày 02/3/2017 họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ các thành viên

Số ký hiệu: 3/GMHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ tư, Tháng 3 1, 2017
Người ký: VP- Nguyễn Thị Thanh Xuân
File gắn: PDF icon gmhd-3-2017-1-yendung.pdf