Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, điều hành, quyết toán tài chính ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015- 2016

Số ký hiệu: 1/KH-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ký: Thứ ba, Tháng 2 28, 2017
Người ký: Tạ Quang Khải
File gắn: PDF icon khhd-1-2017-1.signed.pdf