Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 21 Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/06/2017
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 20 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/06/2017
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 19 Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/06/2017
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 18 Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 17/05/2017
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 17 Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2017
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2017
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 15 Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2017
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 14 Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/04/2017
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 13 Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/04/2017
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 12 Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/04/2017
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 11 Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2017
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 10 Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/03/2017
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 09 Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/03/2017
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 08 Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/03/2017
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 07 Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/02/2017
16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 06 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/02/2017
17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 05 Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/02/2017
18 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 04 Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/02/2017
19 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 03 Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/02/2017
20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 02 Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/01/2017
21 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 01 Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/01/2017
22 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 53 Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/01/2017
23 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 52 Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/12/2016
24 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 51 Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/12/2016
25 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 50 Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/12/2016
26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 49 Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/12/2016
27 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 48 Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/11/2016
28 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 47 Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/11/2016
29 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 46 Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/11/2016
30 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 45 Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/11/2016

Trang