Nghị quyết về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017

Số ký hiệu: 71/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Nghị Quyết
Ngày ký: Thứ tư, Tháng 12 21, 2016
Người ký: Phan Thế Tuấn
File gắn: PDF icon nqhd-71-2016-1.signed.pdf

Nghị quyết về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017