Q/đ v.v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh BG đoạn KM 6+000 đến KM 6+730 xã Trí Yên (đợt 2)

Số ký hiệu: 38/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ký: Thứ năm, Tháng 1 19, 2017
Người ký: Hoàng Văn Đức
File gắn: PDF icon qdub-38-2017-1-yendung.pdf