Q/đ v.v thu hồi đất bổ sung thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư tại thôn Đường, xã Đức Giang

Số ký hiệu: 39/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ký: Thứ năm, Tháng 1 19, 2017
Người ký: Hoàng Văn Đức
File gắn: PDF icon qdub-39-2017-1-yendung.pdf

Q/đ v.v thu hồi đất bổ sung thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư tại thôn Đường, xã Đức Giang