Thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 12/2016

Số ký hiệu: 24/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ tư, Tháng 12 28, 2016
Người ký: Nguyễn Thị Thanh Xuân
File gắn: PDF icon tbhd-24-2016-1.pdf

Thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 12/2016