Thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện tại các xã thị trấn: Noe, Nham Sơn, Tân Liễu

Số ký hiệu: 1/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ ba, Tháng 1 3, 2017
Người ký: Nguyễn Văn Công
File gắn: PDF icon tbhd-1-2017-1.pdf

Thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện tại các xã thị trấn: Noe, Nham Sơn, Tân Liễu