Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 1 HĐND huyện

Số ký hiệu: 7/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 1 9, 2017
Người ký: Nguyễn Văn Công
File gắn: PDF icon tbhd-7-2017-1.pdf

Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 1 HĐND huyện