Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 5 HĐND huyện năm 2016

Số ký hiệu: 4/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ năm, Tháng 1 5, 2017
Người ký: Trần Công Tấn
File gắn: PDF icon tbhd-4-2017-1.signed.pdf

Thông báo lịch tiếp công dân của tổ đại biểu số 5 HĐND huyện năm 2016