Thông báo lịch tiếp công dân năm 2017 của Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện

Số ký hiệu: 5/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ năm, Tháng 1 5, 2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hưng
File gắn: PDF icon tbhd-5-2017-1.signed.pdf

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2017 của Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện