Thông báo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Số ký hiệu: 3/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ tư, Tháng 1 4, 2017
Người ký: Trần Công Tấn
File gắn: PDF icon tbhd-3-2017-1.pdf

Thông báo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017