v/v cung cấp số liệu phục vụ công tác giám sát

Số ký hiệu: 10/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 3 3, 2017
Người ký: VP- Nguyễn Thị Thanh Xuân
File gắn: PDF icon cvhd-10-2017-1.pdf