V.v đóng góp ý kiến về hướng dẫn chấm điểm và đánh giá hoạt động hàng năm đối với Ban, Tổ, đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số ký hiệu: 6/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ ba, Tháng 2 28, 2017
Người ký: VP- Nguyễn Thị Thanh Xuân
File gắn: PDF icon cvhd-6-2017-1.signed.pdf