V.v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đoạn 2015-2016

Số ký hiệu: 8/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ ba, Tháng 2 28, 2017
Người ký: Trần Công Tấn
File gắn: PDF icon cvhd-8-2017-1.signed.pdf