V/v giám sát tình hình quản lý, điều hành và quyết toán tài chính ngân sách giai đonạ 2015-2016

Số ký hiệu: 11/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ sáu, Tháng 3 3, 2017
Người ký: Trần Công Tấn
File gắn: PDF icon cvhd-11-2017-1.signed.pdf