V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Số ký hiệu: 163/UBND-DĐ
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ hai, Tháng 3 6, 2017
Người ký: VP- Khổng Minh Tùng
File gắn: PDF icon cvct-163-2017-1.signed.pdf