V.v thông báo kết quả nhận hồ sơ kỳ họp HĐND các xã, thị trấn

Số ký hiệu: 9/CVHD
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ năm, Tháng 3 2, 2017
Người ký: VP- Nguyễn Thị Thanh Xuân
File gắn: PDF icon cvhd-9-2017-1.signed.pdf